TaidElla - taideterapia

Taideterapia huomioi ihmisen kokonaisuutena ja lähestyy terveyttä ja paranemista kokonaisvaltaisesti huomioiden hengen, sielun ja ruumiin. Taideterapia kannustaa sisäiseen kasvuun ja kehitykseen, kunnioittaen ja tukien yksilöllistä aloitekykyä. Se inspiroi myös luovia voimavaroja ja auttaa saavuttamaan tasapainon.

Taideterapian välineet

  • Taideterapian välineinä käytämme maalausta, muovailua, piirustusta ja sekatekniikkaa. Työskentely ei vaadi aikaisempaa kokemusta tai erityisosaamista. Asiakkaan tekemien ensimmäisten töiden perusteella kartoitetaan hänen yksipuoliset taipumuksensa, joista saadaan viitettä työskentelytavan valintaan.
  • Märälle paperille maalaaminen lisää sielullista liikkuvuutta, aktivoi mielikuvitusta ja voimistaa oma-aloitteellisuutta. Maalaaminen vaikuttaa tunteiden alueella.
  • Kuultomaalaus tukee pitkäjänteistä työskentelyä ja lisää havainnointikykyä.  Maalausmuotona se on meditatiivinen.
  • Muovailu vaikuttaa kokoavasti ja inkarnoi tähän päivään. Muovailu vaikuttaa tahdon alueella.
  • Piirtäminen tukee hienomotoriikan kehitystä ja keskittymiskykyä.  Se vaikuttaa myös ajattelun alueella.
  • Sekatekniikka vaikuttaa vapauttavasti ja tukee itseluottamusta.

Kuvaa työstäessä tärkeää ei ole lopputulos, vaan matka maalauksen parissa. Ajatus, tunne ja tahto ovat hyviä työvälineitä. Ajatellessa omia vaihtoehtoja taideterapiatyötä tehdessä, tulee väistämättä mielihyvän kokemuksia. Taideterapia sopii kaikille henkistä ja fyysistä tasapainoa hakeville henkilöille. Taideterapia sopii kaiken ikäisille ja myös erilaisille erityisryhmille!

Monipuolinen alan kokemus

Minulla on useiden vuosien työkokemus taideterapeuttina ja ohjaajana sekä vasta vammautuneiden nuorten parissa, että autismi-, ja kehitysvammaisten ja myös vanhusten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten parissa. Tällä hetkellä työskentelen koululaisten, kehitysvammaisten, ja mielenterveys- ja päihde asiakkaiden parissa mutta jokainen ihminen on tärkeä.

Oletko ollut asiakkaana?

Arvioi yritys Osumassa

Yhteystiedot:

TaidElla
Elina Niiranen
Forsbyntie 10
10300 Karjaa

Puh. 019 2117 557
taidella@gmail.com
www.taidella.fi

Linkkejä:

www.vihdinsteinerkoulu.fi

www.snellman-korkeakoulu.fi

arteterapiaelpuente.com

www.medsektion-goetheanum.org

www.alysivut.fi